Uw kunstgebit is
ons visitekaartje

Diensten van Tandprotheticus van Ansem

In onze praktijken in Valkenswaard en Geldrop maken we diverse soorten gebits- en tandprotheses voor u, zoals volledige protheses, klikgebitten, implantaten en tandprotheses. Ook helpen we u bij problemen met uw prothese en voeren we reparaties uit. 

Voor Valkenswaard bel 040-2042468 en voor Geldrop 040-2862989 of stuur ons een bericht.

Werkwijze bij volledige prothese en klikgebit (implantaatprothese)

Wanneer we u een volledige gebitsprothese aanmeten volgen we het volgende behandelplan:

  • Intakegesprek en het maken van eerste afdrukken
  • Definitieve afdrukken maken
  • Bepalen van de beethoogte en stand van de tanden
  • Beoordeling van de proefprothese
  • Plaatsen van het kunstgebit
  • Nacontrole

Intakegesprek en eerste afdrukken

Tijdens dit bezoek worden de eerste proefafdrukken van de beide kaakdelen gemaakt.

Met deze proefdrukken maakt uw tandprotheticus speciale ‘lepels’.

Definitieve afdrukken

Met behulp van de ‘lepels’ worden de definitieve afdrukken van uw beide kaakdelen gemaakt. Hiermee worden de randlengte en de pasvorm van uw nieuwe kunstgebit vastgelegd.

Beetbepaling

Met een beetbepaling ziet de tandprotheticus hoe uw kaken ten opzichte van elkaar staan en hoeveel ruimte er in de mond aanwezig is voor de prothese. Ook bespreekt hij uw esthetische wensen met u en bepaalt hij samen met u de kleur en de vorm van de tanden.

Proefprothese

Tijdens deze afspraak controleren we of de tanden mooi in uw mond staan en de kiezen goed op elkaar sluiten.

Plaatsen van de prothese

De prothese is klaar en uw tandprotheticus plaatst deze in uw mond. Hij controleert uw nieuwe kunstgebit op uiterlijk en pijnplaatsen.

Nacontrole

We controleren de pasvorm en functie van het kunstgebit en voeren waar nodig correcties uit. Na deze laatste controle is de behandeling afgerond en komt u jaarlijks terug voor de reguliere controle.

Partiële prothese

Het kan gebeuren dat u één of meer tanden of kiezen verliest. Dit verlies gaat vaak gepaard met esthetische en functionaliteitsproblemen. Hierbij is een uitneembare tandprothese een mogelijke oplossing. Dit is een partiële prothese van kunsthars of frameprothese van metaal.

De partiële prothese wordt volledig van een harde kunststof gemaakt. Daar waar u enkel tanden of kiezen mist vormt het kunststof deel een steunend ‘zadel’ op de kaak, waarin de tanden of kiezen geplaatst worden. We streven er altijd naar dat de kunsttanden dezelfde kleur hebben als uw eigen tanden.

Een frameprothese is gemaakt van verend metaal en heeft enkele haakjes die steunen op de eigen tanden.

Een partiële gebitsprothese of frameprotheses wordt vergoed vanuit de tandartsverzekering.

Reparatie prothese

Wanneer er problemen ontstaan aan uw gebitsprothese, kan deze in de meeste gevallen gerepareerd worden. Vaak gaat het om een scheur in de prothese of een tandje dat eruit valt.

Meestal wordt de reparatie uitgevoerd terwijl u wacht. Dit duurt ongeveer 45 minuten. Bel wel even voordat u komt, zodat we voldoende tijd kunnen inplannen.

Een reparatie wordt  gedeeltelijk vergoed vanuit de basisverzekering mits het eigen risico al is verbruikt. Vanaf 1 Januari 2017 geld een eigen bijdrage van 10% van het totaalbedrag.

Implantaat / klikgebit

Wanneer mensen al heel lang geen tanden meer hebben, is de onderkaak soms zover geslonken dat je er nog wel een prothese op kunt maken maar deze zal wel los in de mond liggen. Voor hen zal het dus veel langer duren voor ze eraan gewend zijn en er weer mee kunnen eten. Voor deze mensen met weinig kaak zijn implantaten uitgevonden: dit zijn eigenlijk kunstwortels die ter hoogte van de hoektanden worden geplaatst, en dit wordt gedaan door de implantoloog. Het vastgroeien van implantaten duurt 2 maanden. Daarna stuurt de implantoloog u terug naar de tandprotheticus voor het vervaardigen van het kunstgebit.

U belt dus de tandprotheticus voor een nieuwe gebitsprothese en deze verzorgt de aanvraag en maakt voor u een afspraak met de implantoloog. Na goedkeuring van de zorgverzekeraar wordt het implanteren volledig vergoed. De prijs voor een nieuwe gebitsprothese op implantaten is afhanktlijk van het aantal implantaten dat u krijgt. U krijgt altijd een offerte zodat u vooraf weet wat de kosten voor u zullen zijn. Om een indicatie te geven voor twee implantaten (nieuw gebit plus kliksysteem) komt op ongeveer € 380. Dit is uw eigen bijdrage mits het eigen risico op is.

Rebasing van uw prothese

Wanneer een prothese nog niet zo oud is en deze los begint te zitten, is het mogelijk de prothese aan te passen door middel van een rebasing. Dit houdt in dat aan de binnenzijde van de gebitsprothese een nieuwe ‘voering’ wordt aangebracht zodat de gebitsprothese weer goed op de kaak aansluit.

De behandeling kan binnen één dag worden uitgevoerd: 's ochtends wordt de afdruk gemaakt waarna de prothese in de loop van de middag klaar is.

Deze behandeling wordt door uw zorgverzekeraar vanuit het basispakket gedeeltelijk vergoed mits het eigen risico verbruikt is. Sinds 1 Januari 2017 geldt een eigen bijdrage van 10% van het totaalbedrag.