Uw kunstgebit is
ons visitekaartje

Hoeveel kost een gebitsprothese?

Vanuit de basisverzekering heeft iedereen met een volledige prothese recht op vergoeding. Hoe hoog deze vergoeding is, verschilt echter per verzekeraar. Uit de aanvullende verzekering kan er nog een extra vergoeding gelden. Raadpleeg uw polis of neem contact op voor meer informatie.

Tarieven en vergoeding

Volledige prothese

De meeste zorgverzekeraars vergoeden 75% van de totale kosten vanuit het basispakket. De behandeling kan over het algemeen rechtstreeks bij uw verzekeraar gedeclareerd worden. De eigen bijdrage voor een volledige prothese (voor onder- en bovenkaak) zal tussen de € 275 en € 300 uitkomen. Heeft u alleen een bovenprothese of onderprothese nodig dan is de bijdrage meestal € 125 tot € 135. Bij een klikgebit is de maximale eigen bijdrage per kaak verhoogd. Sinds Januari 2017 is dit nu afhankelijk geworden van het aantal implantaten dat u krijgt of al heeft. Dit geld natuurlijk na goedkeuring van de zorgverzekeraar en mits het eigen risico verbruikt is.

Partiële prothese

Vanuit uw basispakket wordt een partiële prothese helaas niet vergoed. Maar wel vanuit een aanvullende tandverzekering. U dient de factuur zelf te betalen en deze vervolgens naar uw verzekeraar te sturen. Afhankelijk van uw pakket vergoedt deze dan het deel waar u recht op heeft. Een indicatie van de kosten is lastig omdat dit sterk afhankelijk is van uw individuele situatie.

Reparatie

De reparatie van uw gebits- of tandprothese wordt door alle zorgverzekeraars gedeeltelijk vergoed vanuit het basispakket en wordt veelal direct bij de zorgverzekeraar gedeclareerd. Sinds Januari 2017 geld een eigen bijdrage van 10% van de totale reparatie kosten mits het eigen risico verbruikt is.

Rebasing

Een rebasing wordt door alle zorgverzekeraars gedeeltelijk vergoed vanuit het basispakket en wordt veelal direct bij de zorgverzekeraar gedeclareerd. Sinds Januari 2017 geld een eigen bijdrage van 10% van de totale rebasingskosten mits het eigen risico verbruikt is.

Eigen risico

Met een basisverzekering heeft iedereen een verplicht eigen risico van € 385. De eerste € 385 aan zorgkosten dient u dus zelf betalen. Nadat dit bedrag wordt overschreden betaalt de zorgverzekeraar de kosten.